خانه / بایگانی برچسب: ایل باسری ،باصری ،سمنان،عشایر سمنان،ایل باصری ، ایل باسری ،باصری آنلاین

بایگانی برچسب: ایل باسری ،باصری ،سمنان،عشایر سمنان،ایل باصری ، ایل باسری ،باصری آنلاین

طایفه ای از ایل باصری (باسری) در سمنان

۲۰۱۷۱۰۲۳_۱۹۱۷۵۴_۲۰۱۷۱۰۲۳۲۲۲۰۴۵۵۷۰_۲۰۱۷۱۰۲۳۲۲۵۶۴۴۶۱۷

طایفه ای از ایل باصری(باسری ) در سمنان در سال 1313 هجری خورشیدی زمان حکومت رضا شاه تعداد دویست و پنجاه خانوار از ایل باصری که تیره و طایفه آن مشخص نشده در اثر درگیری با خان های خود از علی آباد مرودشت فارس به سمنان و گرمسار از شهرستان …

ادامه نوشته »