خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری،ایل باسری، باصری آنلاین، باسری آنلاین، باصری انلاین، باسری انلاین، کوه نوردی عشایری، مهرزاد امیدوار، ایل ، عشایر، عشایر ایران ،عشایر استان فارس، سایت ایل باصری، دماوند، صعود به دماوند،

بایگانی برچسب: ایل باصری،ایل باسری، باصری آنلاین، باسری آنلاین، باصری انلاین، باسری انلاین، کوه نوردی عشایری، مهرزاد امیدوار، ایل ، عشایر، عشایر ایران ،عشایر استان فارس، سایت ایل باصری، دماوند، صعود به دماوند،

کوه نوردی با شعار طبیعت سالم اندیشه سالم زندگی سالم

مهرزاد امیدوار

کوه نوردی با شعار  طبیعت سالم  اندیشه سالم زندگی سالم به گزارش باصری آنلاین خلبان سقوط آزاد  پرواز های تفریحی آقای مهرزاد امیدوار از عشایر زادگان استان فارس به همراه تعدادی از  کوه نوردان این استان با شعار ایل باصری دوستدار  محیط زیست  طبیعت سالم ، اندیشه سالم ، زندگی …

ادامه نوشته »