خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری،باصری آنلاین،باصری انلاین،باسری آنلاین،نامدار رستمی ، عشایر ، ایل باسری، ایل شکوهمند باصری، عشایر استان فارس، عشایر مرودشت، نسزین بهمنی، عکاسی ، عکس عشایری، داستان عشایری، سایت ایل باصری

بایگانی برچسب: ایل باصری،باصری آنلاین،باصری انلاین،باسری آنلاین،نامدار رستمی ، عشایر ، ایل باسری، ایل شکوهمند باصری، عشایر استان فارس، عشایر مرودشت، نسزین بهمنی، عکاسی ، عکس عشایری، داستان عشایری، سایت ایل باصری

داستان های ایلی عشایری کاسه قابی مسی

پنج چاه مرتع عشایری ایل باصری

داستان های ایلی عشایری این قسمت کاسه قابی مسی به قلم نامدار رستمی فصل پائیز فصل بار کوچ  ایشوم از سمت سرحد به طرف گرمسیر براه افتادن.  نزدیکی های خونه کاهدون چهار  خانوار از ایل وایشوم جدا شدند وتصمیم گرفتن در نزدیکی های بابا انار خفر منطقه ای به نام …

ادامه نوشته »