خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری،باصری آنلاین، ایل باصری اصفهان، ایل باصری مشهد، ایل باصری سمنان، طوایف ایل باصری، طایفه های ایل باصری، کوهنوردی، باصری، باسوری،

بایگانی برچسب: ایل باصری،باصری آنلاین، ایل باصری اصفهان، ایل باصری مشهد، ایل باصری سمنان، طوایف ایل باصری، طایفه های ایل باصری، کوهنوردی، باصری، باسوری،

پیام طبیعت دوستی عشایر ایل باصری بر فراز بلندترین قله مرتفع استان فارس و یازدهمین قله بلند کشور

ایل باصری (8)

پیام طبیعت دوستی عشایر ایل باصری بر فراز بلندترین قله مرتفع استان فارس و یازدهمین قله بلند کشور صعود به قله بل بلندترین قله استان فارس و یازدهمین قله بلند ایران و نصب پرچمی با نام ایل باصری و شعار طبیعت سرسبز، محیطزیست سالم ، ارمغان ما برای نسل های …

ادامه نوشته »