خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری، ایل باصری سمنان، سمنان، شاهرود، روستای رشم، باسوری،باصیری،

بایگانی برچسب: ایل باصری، ایل باصری سمنان، سمنان، شاهرود، روستای رشم، باسوری،باصیری،

نام ها و یاد هامعرفی معلم عشایری آقای حبیب مومنی به قلم علی نقی مختاری نویسنده کتاب لاله دلداغ ایل

حبیب مومنی باصری آنلاین

نام ها و یاد هامعرفی معلم عشایری آقای حبیب مومنی به قلم علی نقی مختاری نویسنده کتاب لاله دلداغ ایل حبیب مومنی ،ستاره ای که از طایفه ی   جوچین ایل باسری طلوع کرد. پژوهش وسخن راندن در باره ی انسانهایی  که همیشه خود را در هاله ای از وظیفه شناسی …

ادامه نوشته »