خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری، سعادت شهر، سایت ایل باصری، علی مهرابی ، علی مهرابی باصری، علی مهرابی مرودشت، باصری آنلاین، باسری آنلاین، باسری انلاین، سایت ایل باصری، عشایر هنر، المان شهری، سین دخت، توریست، عشایر، قالی،

بایگانی برچسب: ایل باصری، سعادت شهر، سایت ایل باصری، علی مهرابی ، علی مهرابی باصری، علی مهرابی مرودشت، باصری آنلاین، باسری آنلاین، باسری انلاین، سایت ایل باصری، عشایر هنر، المان شهری، سین دخت، توریست، عشایر، قالی،

نصب المان عشایری در سعادت شهر فارس

باصری آنلاین (2)

به گزارش باصری آنلاین المان عشایری در سعادت شهر فارس نصب شد المان شهری : که دارای یک نظام هندسی و تعادلی پایدار و زیباست. افراد را به گونه ای جذب خود می نماید، که تا مدت ها در آن منطقه از شهر به صورت سمبلیک مشخصه ای برای شناخت …

ادامه نوشته »