خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری ،ایل باسری ،باصری آنلاین،عشایر یلات خمسه،ایل خمسه،پاسارگاد ،مرودشت،

بایگانی برچسب: ایل باصری ،ایل باسری ،باصری آنلاین،عشایر یلات خمسه،ایل خمسه،پاسارگاد ،مرودشت،

تاریخچه پیدایش ایل باصری به زبان انگلیسی

IMG_20170731_000741-picsay_۲۰۱۷۰۷۳۱۲۳۲۸۵۹۰۳۹

تاریخچه پیدایش ایل باصری (باسری)به زبان انگلیسی متن ارسالی توسط اقبال یوسفی BASERI: BĀṢERĪ, a pastoral nomadic tribe of Fārs belonging to the Ḵamsa confederacy. Traditional location and area are best understood through the tribal concept of the īl-rāh,the tribal road and schedule. Winter pastures (garmsīr)were between Jahrom and Lār; …

ادامه نوشته »