خانه / بایگانی برچسب: ایل یاد، ایلیاد، باصری آنلاین، ایل باصری، باسری انلاین، باصری انلاین، عشایر، شعر عشایری، باصری، باصیری، بصیری، شعر باصری، ادبیات ایلی، معلم ، فرهنگ وهنر ، عشایر ایران

بایگانی برچسب: ایل یاد، ایلیاد، باصری آنلاین، ایل باصری، باسری انلاین، باصری انلاین، عشایر، شعر عشایری، باصری، باصیری، بصیری، شعر باصری، ادبیات ایلی، معلم ، فرهنگ وهنر ، عشایر ایران

ایل یاد

ایل باصری

شعر وادبیات ایلی  ایل یاد شعری از سیروس بصیری ایل من مثل طفلی که کرده گم ایلش هاج و واجم میان این صحرا کوه تا کوه گشته ام هرسو خوب گم گشته ام نشد پیدا خانه خانه،کپر کپر،چادر همه هستند و ایل من اما آنچه باید،نبایدی شده است روز جوشیدن …

ادامه نوشته »