خانه / بایگانی برچسب: داستان ایلی، علینقی مختاری، النقی، لاله دل داغ ایل، لاله دلداغ ایل، باصری آنلاین، ایل باصری، ایل من سرای من ،کتاب ایل باصری، سایت ایل باصری، ایل باسری

بایگانی برچسب: داستان ایلی، علینقی مختاری، النقی، لاله دل داغ ایل، لاله دلداغ ایل، باصری آنلاین، ایل باصری، ایل من سرای من ،کتاب ایل باصری، سایت ایل باصری، ایل باسری

تاخدای گل شیرین روی حاجی خان را سیاه کند که پسر زاییدن دست خداست نه شیرین !!!!

لاله دل داغ ایل علی نقی مختاری

تاخدای گل شیرین روی حاجی خان را سیاه کند که پسر زاییدن دست خداست نه شیرین !!!! روایتی  از کتاب لاله دلداغ ایل به قلم علی نقی مختاری خاله گلشیرین زنی آرام ، بلند قد، با صورتی عنبرین بود که گونه ای برجسته اش زیبایی خاصی به سیمایش بخشیده بود، …

ادامه نوشته »