خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری،باصری آنلاین،باسری آنلاین،باسری انلاین،باصری انلاین،سایت ایل باصری،نامدار رستمی ،داستان عشایری،زهری، شیردرمانی،عشایر استان فارس،باصریانلاین،عبدلی،طایفه عبدلی،ایل ،

بایگانی برچسب: ایل باصری،باصری آنلاین،باسری آنلاین،باسری انلاین،باصری انلاین،سایت ایل باصری،نامدار رستمی ،داستان عشایری،زهری، شیردرمانی،عشایر استان فارس،باصریانلاین،عبدلی،طایفه عبدلی،ایل ،

خاطرات عشایری زهری شدن و درمان محلی در ایل باصری

ایل باصری

خاطرات عشایری زهری شدن و درمان محلی در ایل باصری شیر درمانی به قلم نامدار رستمی  فصل بهار است احشوم از سر یورد زمستونه به سمت یورد بهاره در حرکت است  10خانوار از ایل باصری طایفه عبدلی در منطقه ای بنام بغل سیاه کم کم خودشان را آماده میکنند برای …

ادامه نوشته »