خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری،باصری آنلاین،جانی خان ، جانی خان یوسفی، پیریزه، عشایر،ایل باسری،باسری آنلاین،داستان عشایری، باصری ها،فرهنگ ایل باصری،

بایگانی برچسب: ایل باصری،باصری آنلاین،جانی خان ، جانی خان یوسفی، پیریزه، عشایر،ایل باسری،باسری آنلاین،داستان عشایری، باصری ها،فرهنگ ایل باصری،

پیریزه اساسی ترین رموز محرمانه بین خانواده های طوایف عشایر ایل باصری

۲۰۱۹۰۱۲۵_۱۲۰۷۵۱

پیریزه  نامه های نانوشته ، ولی خوانده شده یادداشتی به قلم جانی خان یوسفی  پیریزه اساسی ترین رموز محرمانه بین خانواده های طوایف عشایر ایل باصری در گذشته ، که امروزه  پست و پستچی جای آن را گرفته است آموزش قرار دادی نام رنگ، شکل و اندازه اشیاء و مفهوم …

ادامه نوشته »